Info@powertehnology.eu
Helistage meile +372 53 094 324
Konfidentsiaalsuspoliitika

Konfidentsiaalsuspoliitika

1. Üldsätted
1.1. Kasutaja veebisaidi tagasiside vormide kasutamine www.powertehnology.eu tähendab nõustumist käesoleva privaatsuspoliitika ja Kasutaja isikuandmete töötlemise Tingimustega.
1.2. Privaatsuspoliitika tingimustega mittenõustumise korral peab kasutaja lõpetama saidi tagasiside vormide kasutamise.
1.3. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib ainult tagasiside vormide kohta www.powertehnology.eu. ettevõtte veebisaidi omanik https://www.powertehnology.eu/. ei kontrolli ega vastuta kolmandate isikute saitide eest, millele kasutaja saab klõpsata saidil saadaolevatel linkidel.
1.4. Ettevõte veebisaidi omanik ei kontrolli kasutaja esitatud isikuandmete õigsust.

2. Privaatsuspoliitika teema ja teabe kogumise eesmärk
2.1. Käesolev privaatsuspoliitika kehtestab veebisaidi omaniku ettevõtte kohustused https://www.powertehnology.eu isikuandmete mitteavaldamise ja konfidentsiaalsuse kaitse korra tagamise kohta, mida Kasutaja annab tagasiside vormide täitmisel.
2.2. Selle privaatsuspoliitika alusel töötlemiseks lubatud isikuandmeid edastab kasutaja tagasiside vormide väljade täitmise kaudu ja need võivad sisaldada järgmist teavet:
2.2.1. Kasutajanimi (kogumise eesmärk: viisakas pöördumine kasutaja poole). 2.2.2. Kontakttelefon, kasutaja esindaja (kogumise eesmärk: kasutaja tagasiside loomine).
2.2.3. Linn: "Peterburi " või" Moskva " (kogumise eesmärk: portaali sihtrühma geograafilise asukoha määramine).
2.2.4. Küpsised / osalised (kogumise eesmärk: edastatakse automaatselt lehekülgede külastamise käigus).

3. Isikuandmete töötlemise meetodid ja tähtajad
3.1. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse tähtajatult mis tahes seaduslikul viisil, sealhulgas isikuandmete infosüsteemides automatiseerimisvahendite abil või ilma selliste vahendite kasutamiseta.
3.2. Kasutaja nõustub, et ettevõtte veebisaidi omanikul on vajaduse korral õigus edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, eriti kättetoimetamisteenustele Kasutaja tellimuse täitmiseks.
3.3. Kasutaja isikuandmeid saab edastada Vene Föderatsiooni volitatud riigiasutustele ainult Vene Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud põhjustel ja korras.
3.4. Ettevõtte omanik võtab vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta kasutaja isikuandmeid ebaseadusliku või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ja muude kolmandate isikute väärkäitumise eest.

4. Poolte kohustused
4.1. Kasutaja on kohustatud:
4.1.1. Tagasiside vormidega töötamiseks esitage vajalik teave.
4.1.2. Saada päring saidi omaniku e-posti aadressile info@powertehnology.eu varem esitatud teabe värskendamiseks või kustutamiseks.
4.2. Ettevõtte veebisaidi omanik on kohustatud:
4.2.1. Kasutage saadud teavet ainult käesoleva privaatsuspoliitika 2.jaos nimetatud eesmärkidel.
4.2.2. Tagada konfidentsiaalse teabe salajas hoidmine, mitte avalikustamine, samuti mitte kasutaja edastatud isikuandmete müümine, vahetamine, avaldamine või avalikustamine muul võimalikul viisil, välja arvatud käesoleva privaatsuspoliitika punkt 3.3.
4.2.3. Võtta tarvitusele ettevaatusabinõud, et kaitsta kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsust vastavalt korrale, mida tavaliselt kasutatakse sellise teabe kaitsmiseks olemasolevas äriringluses.
4.2.4. Blokeerige asjaomase kasutajaga seotud isikuandmed alates kasutaja poole pöördumisest või taotlemisest (e-posti aadressile: info@powertehnology.eu või tema seaduslik esindaja või volitatud asutus isikuandmete subjektide õiguste kaitsmiseks kontrolliperioodiks, kui tuvastatakse ebausaldusväärsed isikuandmed või väärkäitumine.

5. Vaidluste
5.1. Kohustuslik on esitada kohtueelne nõue (kirjalik ettepanek vaidluse vabatahtlikuks lahendamiseks).
5.2. Nõude saaja teavitab nõude esitajat nõude läbivaatamise tulemustest kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul alates nõude kättesaamise päevast.
5.3. Kui kokkuleppele ei jõuta, suunatakse vaidlus arutamiseks Peterburi Üldkohtusse.
5.4. Käesolevale privaatsuspoliitikale ning kasutaja ja saidi omaniku ettevõtte suhetele kohaldatakse Vene Föderatsiooni kehtivaid õigusakte.

6. Muud tingimused
6.1. Ettevõte Veebisaidi omanikul on õigus muuta käesolevat privaatsuspoliitikat ilma kasutaja nõusolekuta.
6.2. Uus privaatsuspoliitika jõustub alates selle postitamisest saidile, kui privaatsuspoliitika uus väljaanne ei sätesta teisiti.
6.3. Kehtiv privaatsuspoliitika on postitatud saidi lehele aadressil: www.powertehnology.eu/et/privaatsuspoliitika
Info@powertehnology.eu
Informatsioon
Tooted
Paldiski maantee 31
Keila, 76606 Harju maakond
e-post
+372 53 094 324
telefoni
aadress
Power Technology OÜ -
Elektritehnika lahendused ja hulgimüük
© 2010-2021 Power Technology.
Ettevõttest